„Аурубис“ въвежда стандарта The Copper Mark

2020-07-28 16:00
 

Международната група за производство на метали „Аурубис“ започва процедура на сертифициране по новия международен стандарт The Copper Mark. „Аурубис България“, която стопанисва медодобивния завод на Групата в Средногорието, е първата металургична компания, която ще се присъедини към стандарта.

The Copper Mark е нов стандарт за медодобивната индустрия. Създаден е, за да гарантира отговорно производство по веригата на стойността в сегмента. Оценяването се извършва по 32 международно признати критерия за устойчивост: опазване на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд, права на човека, отношения с общностите, корпоративно управление.

„Аурубис България“ подписа Писмо за ангажименти, с което започва процеса на сертифициране по стандарта The Copper Mark. Съгласно процедурата, през следващите шест месеца компанията ще извърши самооценяване за покриване на критериите. В рамките на 12 месеца след подписването ще бъде направена независимата оценка от външни одитори. Компанията ще разполага с една година, за да отстрани възможни недостатъци, установени по време на одита. Независимото външно оценяване за подновяване на сертификата ще се извършва на всеки три години.

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


  • 17:00 - Начало на програмата
  • 17:01 - Игрален Филм
  • 19:00 - Игрален Филм
  • 20:30 - Игрален Филм
  • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"