Челопеч ще учреди сдружение за стартъп селището

2020-05-18 17:00
 

Общински съвет Челопеч даде „зелена светлина” за учредяване на сдружение за новото стартъп селище в селото. Това стана на заседание на съветниците, проведено миналия месец.

Съветниците дадоха съгласие община Челопеч да участва като учредител в учредяването на юридическо лице с нестопанска цел с наименование Сдружение „Стартъп Вилидж Челопеч“ със седалище в с. Челопеч. Сдружението ще се учреди за извършване на дейностите по реализацията и постигането на целите по проект „Челопеч – първото стартъп село в Централна и Източна Европа“. Сдружението ще бъде учредено за извършване на дейност в обществена полза и няма да бъде ограничено със срок или друго прекратително условие.

Съветниците определиха колегата си Тодор Минов за представител на общината в Сдружението, упълномощиха кмета да представлява общината, да участва в учредително събрание и да гласува при вземането на решения във връзка с определянето на вида, наименованието, седалището, целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, предмета на дейност, избора на типа колективен орган на управление, неговите членове и др. Също упълномощиха кмета да приеме устава и подпише Учредителния акт, както и да извършва всички други необходими действия, свързани с учредяването и дейността на Сдружението, включително и да упълномощава трети лица с дадените му пълномощия и права.

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 17:00 - Начало на програмата
 • 17:01 - Документален филм
 • 18:40 - Информационна емисия
 • 18:50 - Научно-популярен филм
 • 19:40 - Информационна емисия
 • 19:50 - Научно-популярен филм
 • 20:40 - Информациона емисия
 • 20:50 - Научно-популярен филм
 • 21:40 - Информационна емисия
 • 21:50 - Документален филм
 • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"