Читалището в Копривщица има нов председател

2020-06-18 16:16
 

Копривщенското читалище «Хаджи Ненчо Палавеев» проведе отчетно-изборно събрание. След стандартните процедури по избор на председател и протоколчик на събранието се пристъпи към точките от дневния ред.

Председателят на читалището изнесе доклад, който единодушно беше приет от общото събрание. Общото събрание прие още програмата за работа на читалището за 2020 год. и проекто-бюджета. Докладът на проверителната комисия запозна присъстващите с актуалното финансово състояние на читалището и също беше приет единодушно от присъстващите в залата членове.

Поради подадените оставки на председателя на читалището Галитьон Кесяков и на члена на настоятелството Мария Кларк, Общото събрание гласува оставките им, след което пристъпи към избор на нови читалищни настоятели. Предложените кандидатури на Стоян Павлов - общински съветник и Гергана Иванова - библиотекар, събраха необходимите гласове, а Иван Лесков се класира трети  по регламента на Устава и не бе избран.  Последваха предложения за избор на нов председател. С голямо мнозинство за председател на читалище „Хаджи Ненчо Палавеев“ беше избран Стоян Павлов.

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 17:00 - Начало на програмата
 • 17:01 - Игрален филм
 • 18:40 - Информационна емисия
 • 18:50 - Документален филм
 • 19:40 - Информационна емисия
 • 19:50 - Документален филм
 • 20:40 - Информационна емисия
 • 20:50 - Документален филм
 • 21:40 - Информационна емисия
 • 21:50 - Научно-популярен филм
 • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"