Читалището в Копривщица проведе отчетно събрание

 

Народно читалище „Хаджи Ненчо Палавеев 1869“ в гр. Копривщица проведе своето отчетно събрание. Дневният ред включваше  отчети за дейността на читалището през изминалия период, доклад на проверителната комисия, бюджет и едногодишна програма за развитието му.  От общия брой 157 членове присъстваха 96, като 47 от тях бяха с пълномощни. Докладчик по дневния ред беше председателят на читалището Стоян Павлов. При откриването на събранието, той призова присъстващите с едноминутно мълчание и ставане на крака да  почетат паметта на всички покойни читалищни дейци.

Стана ясно, че бюджетът на читалището  е в размер на 79 245 лв., а щатното разписание е за 5 работни места. Бяха отчетени дейностите, както и основните функции и изпълнението на основните задачи на читалището, както и библиотечната дейност. Беше отчетена дейността на самодейните състави и музикалните школи. Докладът съдържаше и подробна информация за състоянието и управлението на материално-техническата база. Докладът на проверителната комисия установи, че читалището е следвало своята дейност при добра финансова отчетност. Новата програма за развитието на читалището  включва многообразна  самодейна дейност, развитие и обогатяване на библиотечния фонд, работа с другите образователни и културни институции в града и участие в дейностите по културния календар в града.  Всички точки бяха приети единодушно.

 

Публикувана на: 2024-03-28
Добавена от: Елена Чумпова
Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 17:00 - Начало на програмата
 • 17:01 - Игрален филм
 • 18:40 - Информационна емисия
 • 18:50 - Документален филм
 • 19:40 - Информационна емисия
 • 19:50 - Документален филм
 • 20:40 - Информационна емисия
 • 20:50 - Документален филм
 • 21:40 - Информационна емисия
 • 21:50 - Музикална тема
 • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Авторските права на всички автори и медията са запазени. Не се разрешава последваща обработка на видеопродукцията на медията. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"