ИАГ провери сечищата край Копривщица

 

На 23 септември бе извършена внезапна проверка на общинските и държавни отдели и сечищата в землището на гр. Копривщица. Проверката се дължи на множество сигнали от местното население изпратени до Изпълнителната агенция по горите. Д-р инж. Александър Дунчев, който е новият изпълнителен директор на Агенцията от началото на тази година, призова рано сутринта във фейсбук страницата на Копривщица желаещите граждани да придружат проверяващите. Към групата се присъедини кореспондентът ни от Копривщица Елена Чумпова. Проверката бе и в присъствието на местните горски служители и служители на Югозападно държавно предприятие. Бяха проверени борови отдели по течението на р.Бяла река и р.Петрешка. Последва проверка и в общинската гора с букови насаждения. Проверяващите съставиха констативни протоколи за състоянието, маркировките и извършената сеч в горите и последвалите мерки, които бяха публикувани на страницата на Изпълнителната агенция по горите.

В около една трета от проверените обекти за добив на дървесина са разкрити нарушения.

Прекратена е дейността на три сечища в букови гори общинска собственост поради допуснати неподходящи мероприятия в невъзобновени части от насажденията, по-интензивна сеч от допустимото, неправилно маркиране.

В два от обектите в държавна горска територия са констатирани следните нарушения: изграждане на извозни пътища, непредвидени и неотразени в технологичния план; отваряне на котли, с недостатъчно количество подраст; непочистена вършина; завишена интензивност на сечта.

Дейността в сечищата е спряна.

Предстои съставянето на пет акта за установените нарушения.

Проверките в района ще продължат.

Положителни констатации от проверката са свързани с иглолистните гори в държавните горски територии, които благодарение на добрата лесовъдска намеса плавно се трансформират в смесени борово-букови.

В гората на Бяла река корекпондентът ни засне и черен кълвач. Припомняме, че той е защитен вид, включен в Червената книга на България в категория „рядък”. Около 20% от размножаващите се двойки обитават национални и природни паркове. Отрицателно действащи фактори за местообитанието на черния кълвач са изсичането на старите гори и санитарните сечи. Извън защитените територии, при възобновителните сечи следва да бъдат оставяни по няколко стари дървета на определена площ.

 

Публикувана на: 2021-09-24
Добавена от: Александър Илиев - Сандото
Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 17:00 - Начало на програмата
 • 17:01 - Документален филм
 • 17:50 - Научно-популярен филм
 • 18:40 - Информационна емисия
 • 18:50 - Документален филм
 • 19:40 - Информационна емисия
 • 19:50 - Документален филм
 • 20:40 - Информационна емисия
 • 20:50 - Документален филм
 • 21:40 - Информационна емисия
 • 21:50 - Документален филм
 • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"