Кметовете на Златица са бездействали, сочи преписка на прокуратурата

2020-07-29 14:49
 

Софийска окръжна прокуратура счита, че кметовете, които са управлявали община Златица в периода 2011-2020 година, са бездействали в събирането на дължими суми за наеми на общинска земя от Потребителна кооперация „Златица 91“. Прокуратурата счита също така, че с бездействието си кметовете са нанесли вреди на общината, но в полза на потребителната кооперация.

Това е описано в мотивите на прокурорско постановление 923 от 09 юли 2020 година на Софийска окръжна прокуратура, образувано по сигнал от Стоян Шиеков.

Прокуратурата счита, че има достатъчно данни за това, че потребителната кооперация не е заплатила наеми за ползвана общинска земя в периода от 2011 година досега. В същото време управлявалите община Златица кметове (бел.ред. Магдалена Иванова в 2 мандата и Стоян Генов – вече 8 месеца) са бездействали като не са предприели необходимите законови мерки за събиране на дължимите суми и по този начин са нанесли вреди на общинския бюджет.

Софийска окръжна прокуратура изпраща преписката по компетентност към Специализираната прокуратура в София.

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


  • 17:00 - Начало на програмата
  • 17:01 - Игрален Филм
  • 19:00 - Игрален Филм
  • 20:30 - Игрален Филм
  • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"