Множество проекти се реализират в Чавдар

2020-10-14 16:40
 

Множество проекти са в процес на реализация, други предстоят да се реализират в Чавдар. Това заяви в интервю за „Средногорие Медия” кметът на община Чавдар Григор Даулов. Той изрази задоволство от реализацията на някои много важни за общината и хората проекти, както и такива, които предстоят.

Григор Даулов – кмет на община Чавдар: „Такъв проект беше и проектът, който приключи, вие знаете за него, за закупуването на електромобила по Национален доверителен екофонд. Той е изпълнен, отчетен, финансиран. Станаха два проекта. Друг проект, който подписахме тази година и, по който тече изпълнението, е изключително важен и има много силен социален ефект, това е така нареченият „Топъл обяд” в условията на COVID. Първоначално срокът беше малък, постоянно срокът беше удължаван, което е много добре, защото ние доставяме всеки ден топла храна на 41 лица от уязвими социални групи. Доколкото имам индикации, проектът ще продължи и занапред, ще има и ново финансиране, за което ще кандидатстваме допълнително. Наистина мисля, че е много смислен проект. Такъв друг проект, който изпълняваме в момента и подписваме този договор, това е за патронажна грижа също в тези условия. Осъществяваме патронажна грижа на 6 лица от селото. Един по-малък проект, също подписахме договор, е за подкрепа за устойчив бизнес по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Той е на малка стойност, на около 5 хиляди лева, за надграждане на нещата, които стартирахме със социалното предприемачество в миналия проект в миналия мандат. Друг много важен проект, който също започна миналата година е демонстрационен проект в областта на управление на отпадъците. Може би много, много важен проект, защото той включва две основни неща като доставка на съдове за разделно събиране и домашни компостери за домакинствата, но и нещо, което по принцип понякога остава подценявано, но задължително ще наблегнем на него – провеждане на много широки информационни кампании сред населението за ползата от разделното събиране и от обработката на зелените отпадъци и за всички други неща, свързани с управлението на отпадъци. Аз и преди да бъда кмет съм заявявал, че наистина това е най-сериозното предизвикателство за всички кметове в този мандат. Така че, мисля, че той допълнително ще допринесе към нещата, които ще се случат на регионалното депо в Златица със изграждане на сепарираща и компостираща инсталация. Друг проект, за който подписахме договор и, който се изпълнява, е за рекултивация на съществуващото депо. До края на годината сме длъжни ние и други общини, които имат такива депа, да бъдат закрити. Проектът също е финансиран, тече в момента. Също сме кандидатствали, чакаме много време за един мой, винаги съм казвал, че ми е много на сърцето този проект за културно предприемачество по така наречения „Норвежки механизъм”. Това е финансовият механизъм на европейското икономическо пространство Норвегия, Лихтенщаин и Исландия. Аз няколко пъти съм казвал за него. Много мащабен, огромен проект, с много важни партньори от Исландия, от Норвегия, със занимание и надграждане във фолклорен център Чавдар. Предвиждаме различни неща да се случват и работилници, но за съжаление периодът на одобрение отдавна изтече. Минахме първото отсяване, което беше много трудно и се радвам, че останахме много малко общини в него, така че продължихме този етап. Не знам какво се случва и кога ще има резултат. Съответно сме кандидатствали с община Антон и община Пирдоп. Вече имаме две партньорства, два проекта също много важни в управление на отпадъците - за инсталации за преработка на строителни отпадъци, за мониторинг на атмосферния въздух. Това е проектът, който наскоро внесохме, преди два дни, с водещ партньор община Пирдоп. Общо взето това са нещата, може би още има, но сега в момента не се сещам. Наистина много станаха и работим в условията на една много висока динамика с администрацията.”  

Според Даулов, освен топлият обяд за възрастните хора, един от най-важните проекти е този за управление на отпадъците. Той определи темата за управлението на отпадъците като голямо предизвикателство за общините както в региона, така и в страната. По думите на Даулов и проектите, свързани с децата и младежите в селото са от голямо значение за развитието на общината.

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 17:00 - Начало на програмата
 • 17:01 - Игрален филм
 • 18:40 - Информационна емисия
 • 18:50 - Документален филм
 • 19:40 - Информационна емисия
 • 19:50 - Документален филм
 • 20:40 - Информационна емисия
 • 20:50 - Документален филм
 • 21:40 - Информационна емисия
 • 21:50 - Научно-популярен филм
 • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"