Направиха първа копка за волейболна площадка в Златица

2020-09-02 14:44
 

На 1 септември е била направена „първа копка“ по проект за изграждане на волейболна площадка в Златица. Това съобщава общинската администрация чрез страницата на общината в социалната мрежа.

Новата волейболна площадка се изгражда в двора на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ и е на стойност малко над 94 хил.лева. Проектът е спечелен при предишното ръководство на община Златица като договорът е сключен през 2019 година.

Проектът е спечелен и се финансира от подмярка 7.2.: „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7: „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

От общината съобщават още, че новото игрище ще бъде изградено в границите на вътрешния двор на училището, а размерите му ще са 18 х 9 m, с осигурителни ивици до външен контур с размери 24 х 12 метра. 

Предвижда се да бъдат монтирани пейки за резервни играчи и наблюдатели и стълбове за волейболна мрежа с височина 2,43 метра. Капацитетът е предвиден да бъде до 100 места за посетители.

Първата копка се състоя в отсъствието на медии.

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


  • 17:00 - Начало на програмата
  • 17:01 - Игрален Филм
  • 19:00 - Игрален Филм
  • 20:30 - Игрален Филм
  • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"