ОбС-Челопеч проведе редовно заседание

2020-02-27 15:20
 

На 26 февруари ОбС-Челопеч проведе редовно заседание, на което бяха разгледани 7 въпроса от местен характер.

По въпроса за обявяването на няколко имоти от публична общинска собственост в частна общинска собственост, съветниците дадоха съгласие за обявяването на обектите парк «Корминеш» и хижа Мургана за обекти от първостепенно значение и включването им в годишната программ за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Това се наложи във връзка с инвестиционни намерения на общината за разширението на съществуващия парк «Корминеш» и за създаването на зона за рекреация, спорт и туризъм в местността Мургана. С този акт на Съвета ще се даде възможност да се ускори процесът по инвестиционните намерения и ще се избегне заплащането на по-високи държавни такси по промяна на предназначението на горските територии.

Във връзка с дофинансирането на оперативния дефицит на МБАЛ-Пирдоп и във връзка с подписването на новия Меморандум между акционерите на болницата и големите предприятия в района, съветниците възложиха на кмета на община Челопеч да проведе разговор с ръководството на лечебното заведение за изготвяне на механизъм за доплащане на здравни услуги за жителите на общината, пациенти на болницата. Припомняме, че досега действащото споразумение – меморандум изтече на 1 февруари и в процес е съставянето и подписването на ново такова за следващ период.

ОбС-Челопеч прие Наредба за управление на отпадъците на територията на община Челопеч, допълни Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и отпусна финансови помощи. Съветниците разрешиха провеждане на търг за право на ползване на част от тротоар за хазартно заведение. Взеха и други решения.

Пълен запис от заседанието може да гледате в събота – 29 февруари от 17:00 часа и в неделя – 1 март от 17:30 часа по «Средногорие Медия» или на интернет платформата на медията.

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


  • 17:00 - Начало на програмата
  • 17:01 - Игрален Филм
  • 19:00 - Игрален Филм
  • 20:30 - Игрален Филм
  • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"