ОбС-Челопеч ще проведе редовна сесия

2020-02-25 14:44
 

За утре – 26 февруари, е насрочено редовно заседание на ОбС-Челопеч. В предварителния дневен ред са залегнали за разглеждане 6 въпроса от местен характер.

Съветниците ще гласуват промяна в начина на трайно ползване за 3 бр. имоти и обявяването им от публична, в частна общинска собственост. Ще гласуват откриване на процедури за отдаване под наем или безвъзмездно ползване на имоти и части от имоти. Съветниците ще разгледат Наредба за управление на отпадъците на територията на община Челопеч, ще направят промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и ще гласуват отпускане на финансови помощи.

Сесията ще се проведе в заседателната зала на община Челопеч от 17:30 часа.

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


  • 17:00 - Начало на програмата
  • 17:01 - Игрален Филм
  • 19:00 - Игрален Филм
  • 20:30 - Игрален Филм
  • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"