ОбС-Челопеч заседава на закрито

2020-07-27 14:21
 

На 15 юли ОбС-Челопеч проведе закрито заседание. Припомняме, че от началото на извънредното положение, през последвалата извънредна епидемиологична обстановка и сега съветниците провеждат своите заседания на закрито.

Последната сесия се проведе по същия начин. Разгледани са 10 въпроса от местен характер. Стана ясно, че община Челопеч ще кандидатства с проектно предложение по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ за улично и парково осветление при предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. ОбС-Челопеч разреши сключването на договор с д-р Иван Стойнов за извършване на безплатни здравни акушеро – гинекологични услуги за населението на общината с брутно месечно възнаграждение от 500.00 лв.. Срокът на договора е от 02.06.2020 г. до края на м. декември 2020 г. Прегледи ще се извършват всеки вторник от 12:30 часа до 15:00 часа и всеки четвъртък от 16:00 часа до 18:30 часа в кабинет в Поликлиниката в с. Челопеч, а ехографски прегледи на пациенти ще се извършват всеки ден от 15:00 часа до 16:00 часа в кабинет в „Медицински център І- гр.Златица“.

На заседанието бяха взети и други решения.

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


  • 17:00 - Начало на програмата
  • 17:01 - Игрален Филм
  • 19:00 - Игрален Филм
  • 20:30 - Игрален Филм
  • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"