Община Пирдоп припомня местата за изхвърляне на зелени отпадъци

 

Във връзка с дейността на инсталацията за предварително третиране на битовите отпадъци и компостиращата инсталация на Регионалното депо за битови отпадъци, от община Пирдоп припомнят, че в контейнерите за битови отпадъци не се изхвърлят строителни отпадъци, пръст, пепел, обемисти предмети и електроуреди, трупове на умрели животни,  градински отпадъци, клони, храсти, цветя и др.

От общината призовават стопаните да изхвърлят растителните си отпадъци (трева, листа, шума, растения) само на определените за целта места. Неспазващите забраната ще бъдат санкционирани съгласно Наредбата за условията и реда за третиране на отпадъци в община Пирдоп.

От общината обръщат внимание, че клоните и стеблата на лозите не са растителен отпадък и следва да се депонират на временното строително сметище (над нов гробищен парк), където има специално обособена за целта зона. За депонирането на зелени отпадъци не се дължи такса. Регламентираните места за изхвърляне на зелени отпадъци в града са достатъчно много и могат да се видят на сайта на община Пирдоп.

 

Публикувана на: 2023-09-08
Добавена от: VA Operator
Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 11:40 - Дневен информационен радиоблок, емисия 1
 • 13:40 - Дневен информационен радиоблок, емисия 2
 • 15:40 - Дневен информационен радиоблок, емисия 3
 • 17:00 - Игрален филм
 • 18:40 - Информационна емисия 1
 • 18:50 - Телевизионен сериал
 • 19:40 - Информациона емисия 2
 • 19:50 - Телевизионен сериал
 • 20:40 - Информационна емисия 3
 • 20:50 - Телевизионен сериал
 • 21:40 - Информационна емисия 4
 • 21:50 - Научно-популярен филм
 • 22:30 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Авторските права на всички автори и медията са запазени. Не се разрешава последваща обработка на видеопродукцията на медията. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"