Общински съвет в Пирдоп проведе редовно заседание

 

На 27 юни, в Ритуалната зала на община Пирдоп, се проведе редовно заседание на Общински съвет Пирдоп. В предварителния дневен ред на заседанието имаше 10 точки за разглеждане и взимане на решения от съветниците.

Още в самото начало на заседанието председателят Кристина Петкова и общинските съветници взеха участие в кратко организирано изпращане на дългогодишния главен специалист «Организационно обслужване на Общински съвет Пирдоп» Иванка Георгиева, която се пенсионира.

Самата тя в емоционално обръщение към присъстващите сподели, че е работила за община Пирдоп в продължение на 43 години, през които е подпомагала дейността на 8 кметове, 11 председатели на общински съвети, 147 общински съветници и около 250 свои колеги.

/изказване Георгиева/

Уважение към работата на Георгиева с присъствието си демонстрираха бившите председатели на съвети Евелина Миргова, Милена Мачканова, Райна Алдева. Иванка Георгиева получи подарък за пенсионирането си от общинските съветници и кмета на общината. Тя сподели, че предава щафетата на новата си колежка, която ще поеме нейните служебни задължения.

Общинските съветници продължиха работата си като взеха положителни решения по всички точки от дневния ред. Те уредиха въпроси с придаваеми части към имоти, одобриха пазарни оценки за продажба на общински имоти, упълномощиха кмета или в негово отсъствие заместник кмета да представляват община Пирдоп на предстоящото Общо събрание на акционерите на МБАЛ-Пирдоп. Приеха още Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Пирдоп. Приеха и дълго отлагания проект на Правилник за дейността на Общински съвет - Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Пълен запис от заседанието може да гледате на 29 юни от 17:00 часа или на 30 юни от 19:00 часа в програмата на „Средногорие Медия“ или на интернет платформата на медията.

 

Публикувана на: 2024-06-28
Добавена от: Александър Илиев - Сандото
Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 11:40 - Дневен информационен радиоблок, емисия 1
 • 13:40 - Дневен информационен радиоблок, емисия 2
 • 15:40 - Дневен информационен радиоблок, емисия 3
 • 17:00 - Игрален филм
 • 18:40 - Информационна емисия 1
 • 18:50 - Телевизионен сериал
 • 19:40 - Информациона емисия 2
 • 19:50 - Телевизионен сериал
 • 20:40 - Информационна емисия 3
 • 20:50 - Телевизионен сериал
 • 21:40 - Информационна емисия 4
 • 21:50 - Научно-популярен филм
 • 22:30 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Авторските права на всички автори и медията са запазени. Не се разрешава последваща обработка на видеопродукцията на медията. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"