Общинските съветници в Златица заседаваха

2020-07-28 16:02
 

На 27 юли се проведе редовно заседание на ОбС-Златица. Заседанието не беше уважено от кмета на община Златица Стоян Генов, който не беше обявил мотиви за отсъствието си. Общинските съветници обсъдиха възможността да отложат заседанието заради отсъствието на кмета. Част от съветниците изразиха възмущението си, че кметът отбягва отговори на поставени въпроси от предишни заседания и досега не е отговорил на нито едно питане. В крайна сметка у съветниците надделя мнението да проведат заседанието за да не възпрепятстват социалните програми на общината.

Общинските съветници одобриха допълнителен годишен план за ползване на дървесина през 2020 година в горските територии общинска собственост и определиха пределните цени за добив, извоз и разтоварване на дърва за огрев. Планът предвижда да бъдат добити 4000 пространствени куб.метра в общо 5 подотдела за нуждите на социалната програма. С тези свои решения съветниците дадоха възможност доставките на дърва за огрев да продължат.

Общински съвет в Златица отложи няколко точки от дневния ред поради липса на докладчика им – кмета на общината.

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


  • 17:00 - Начало на програмата
  • 17:01 - Игрален Филм
  • 19:00 - Игрален Филм
  • 20:30 - Игрален Филм
  • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"