ОбС-Копривщица проведе заседание

 

На състоялата се сесия на Общински съвет Копривщица,  съветник Борис Подгорски предложи проект на Правилник за дейността на Общинското предприятие. Общинските съветници взеха решение да се състави комисия, която да прегледа, обсъди и внесе предложения по правилника. Беше гласувана комисията да е в състав от 7 човека като членовете да бъдат от съветници, общинска администрация и служители на Общинско предприятие. За председател беше избран съветник Подгорски, секретар съветник Стоян Павлов и член съветник Мария Тороманова. Срокът за окончателното сформиране  е едноседмичен с предложенията от администрацията и Общинското предприятие.  Предстои и обществено обсъждане на Правилника след изготвянето му. Той ще бъде качен на сайта на общината, за да могат гражданите и заинтересованите лица да се запознаят и направят своите предложения по него. 

Бяха гласувани и правомощия на кмета на общината за участие в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ Пирдоп“ АД, да гласува както прецени, че е най-добре и правилно  за  интересите на Община Копривщица.  Бе внесен и доклад от директора на ОП „Копривщица“ за извършените проверки,  в който се констатира занижен контрол по добива на дървесина от ползвателите и  занижен контрол по опазване и стопанисване на земеделските имоти. На базата на изводите предстои издаване на заповеди за ежеседмични специализирани проверки по сечищата. В доклада се упоменава, че на недобросъвестните служители ще бъде потърсена и дисциплинарна отговорност. За Протоколите от проверките, г-н Златарев обясни, че са конфиденциални и са предадени на прокуратурата. Бе прочетена и Декларация от съветник Марин Иванов, който на основание на изнесените публични записи от проверките поиска отстраняване на директора на предприятието. На молбата на Димитър и Рашко Ватахови за предоставяне на подходяща за тях сграда по изискванията на БАБХ, за настаняване на животните, които отглеждат, не бе взето решение. Сградата, в която се отглеждат животните сега е със заповед за събаряне. В момента се водят и съдебни процедури по случая. В молбата си към общината животновъдите предлагат да им се издаде разрешително за строеж в техен имот, в който да преместят въпросната сграда.  На съветниците бяха предоставени и документи от г-н Р. Йовков за проверка относно истинноста им и са свързани със случая. Молбата на животновъдите е отправена и до Областната управа на Софийска област и Министерски съвет.

 

Публикувана на: 2022-07-29
Добавена от: Александър Илиев - Сандото
Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 17:00 - Начало на програмата
 • 17:01 - Игрален филм
 • 18:40 - Информационна емисия
 • 18:50 - Документален филм
 • 19:40 - Информационна емисия
 • 19:50 - Документален филм
 • 20:40 - Информационна емисия
 • 20:50 - Документален филм
 • 21:40 - Информационна емисия
 • 21:50 - Научно-популярен филм
 • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Авторските права на всички автори и медията са запазени. Не се разрешава последваща обработка на видеопродукцията на медията. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"