ОбС-Пирдоп проведе продължителна сесия

 

На 28 март, в ритуалната зала на община Пирдоп, се проведе редовно заседание на ОбС-Пирдоп. Сесията разгледа 13 от предварително заложените 15 точки. След 4-часови дебати по темите, заседанието беше закрито преди изчерпване на дневния ред.

Традиционно, сесията започна с питания от страна на съветници към общинската администрация. Поради закъснението на кмета Геров, на въпросите започна да отговаря заместник кметът Мачканова.

По дневния ред съветниците дадоха съгласие общината да кандидатства с проект за подмяна на уличното осветление, приеха отчета на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към общината, приеха още доклад за изпълнението на плана за интегрираното развитие на общината за миналата година, както и годишен план за младежта за тази година.

Съветниците одобриха още предложението тази  година да бъде обявена за година на почвоведа Никола Пушкаров, поради 150 години от неговото рождение. Предвидени са мероприятия по този повод като научна конференция, тържествена сесия, ремонт на къщата му и други.

Най-много дебати и спорове предизвикаха две от точките. Едната беше правилникът на общината за отпускане на финансова и материална помощ. Там съветниците приеха няколко поправки като повишиха еднократните помощи за раждане на дете, но нанесоха поправки на условията за отпускането им. В крайна сметка беше приет новия Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова и материална помощ. Много спорове предизвика и новият правилник за дейността на Общинския съвет. В тази 14-та точка не се стигна до крайно решение, поради изтичане на времето на сесията, въпреки удължението ѝ с един час. Бяха отправени предложения за обединение на някои постоянни комисии и свеждането им до общо три, за нова комисия и други. След напрегнати дискусии решението по този въпрос остана за следващо заседание, което вероятно ще се проведе през следващата седмица.

Пълен запис от заседанието може да гледате в събота – 30 март от 17:00 часа и в неделя – 31 март от 19:00 часа в телевизионната програма на „Средногорие Медия” или на интернет платформата на медията.

 

Публикувана на: 2024-03-29
Добавена от: Иванка Господинова
Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 17:00 - Начало на програмата
 • 17:01 - Игрален филм
 • 18:40 - Информационна емисия
 • 18:50 - Документален филм
 • 19:40 - Информационна емисия
 • 19:50 - Документален филм
 • 20:40 - Информационна емисия
 • 20:50 - Документален филм
 • 21:40 - Информационна емисия
 • 21:50 - Музикална тема
 • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Авторските права на всички автори и медията са запазени. Не се разрешава последваща обработка на видеопродукцията на медията. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"