ОбС-Златица проведе редовно заседание

 

На 27 юли 2021 година Общински съвет - Златица проведе редовно заседание. То се състоя в големия салон на читалище „Христо Смирненски“. Присъстваха 12 от 13 общински съветника.

Дълга дискусия предизвикаха промените в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Златица. Наредбата не беше осъвременявана от 2013 година насам и се нуждаеше от множество промени. Съветник Магдалена Иванова откри много допуснати грешки в проекта, което наложи дълги обсъждания. Наредбата беше приета заедно с направени в нея промени и следва да бъде качена на сайта на общината.

Общинските съветници упълномощиха кмета на община Златица Стоян Генов да участва в насроченото Общо събрание на акционерите на МБАЛ-Пирдоп, което ще се проведе в началото на август.

Съветниците в Златица дадоха съгласие общината да кандидатства за реализиране на проект за изграждане на общинска спортна база, като целта е да се довърши започнатото изграждане на стадион в града.

ОбС-Златица реши още да постави под закрила общински вековни гори в защитените зони „Средна гора“ и „Централен Балкан буфер“. Разгледани бяха въпроси и за социални плащания и помощи към нуждаещи се лица.

Публикувана на: 2021-07-29
Добавена от: Александър Илиев - Сандото
Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


  • 17:00 - Начало на програмата
  • 17:01 - Игрален Филм
  • 19:00 - Игрален Филм
  • 20:30 - Игрален Филм
  • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"