ОбС-Златица проведе заседание

 

Вчера – 19 септември, в читалище „Христо Смирненски“ гр. Златица, се проведе редовно заседание на ОбС-Златица. В предварителния дневен ред бяха заложени 8 точки.  Той претърпя промени, като беше отложена докладната за „Отчет по изпълнение на бюджет 2022г.“, бяха внесени две нови докладни за утвърждаване на маломерна паралелка в ПГ „Златица“ и поевтиняване на обедното хранене на учениците от 1-ви до 4-ти клас в СУ „Паисий Хилендарски“. След промените дневния ред беше единодушно приет.

В първа точка „Питания“ бяха поставени множество въпроси от граждани. Единият беше за драстично завишената цена на ВиК услугите, както и качеството на водата. Бяха зададени въпроси и към председателя на ОбС-Златица Любомир Цветков за участията му в срещи на НСОРБ и Национална асоциация на председателите на общински съвети в Република България. Поради участието на Стоян Генов и Любомир Цветков в предстоящите избори бяха внесени и гласувани предложения за техни заместващи. Временно изпълняващ длъжността кмет ще бъде Цветан Хаинов, а заместник председател на ОбС Златица ще бъде Магдалена Иванова. След множество дебати и разисквания единодушно беше приет Бюджета на общината за 2023г. Единодушно беше приета и докладната за трансформиране на субсидия за капиталови разходи в текущ ремонт на настилки на улици в гр. Златица. На заседанието бяха взети и други решения. 

 

Публикувана на: 2023-09-20
Добавена от: VA Operator
Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 11:40 - Дневен информационен радиоблок, емисия 1
 • 13:40 - Дневен информационен радиоблок, емисия 2
 • 15:40 - Дневен информационен радиоблок, емисия 3
 • 17:00 - Игрален филм
 • 18:40 - Информационна емисия 1
 • 18:50 - Телевизионен сериал
 • 19:40 - Информациона емисия 2
 • 19:50 - Телевизионен сериал
 • 20:40 - Информационна емисия 3
 • 20:50 - Телевизионен сериал
 • 21:40 - Информационна емисия 4
 • 21:50 - Научно-популярен филм
 • 22:30 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Авторските права на всички автори и медията са запазени. Не се разрешава последваща обработка на видеопродукцията на медията. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"