Платен репортаж: Община Антон работи по проект за енергийна ефективност

 

Община Антон стартира мащабен проект „Повишаване на енергийната ефективност на общинска детска градина „Българче“ и народно читалище „Христо Ботев – 1925“ в община Антон“. Финансирането на проекта се осъществява чрез Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. Строителните работи по проекта започнаха. За повишаване на енергийната ефективност на сградите ще се извърши топлоизолиране на външните стени на сградата на читалището, подмяна на дограмата и на двете сгради, изграждане на фотоволтаични съоръжения върху покривите на сградите, генериращи енергия само за собствено потребление, и комбинирани системи за отопление чрез термопомпи от тип въздух-вода, използващи енергията от Възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/. Така ще се постигне близко до нулево потребление на енергия от енергиен клас А+. Проектът е на стойност 980 хил.лв. и следва да приключи до месец септември тази година. Повече за проекта и дейностите разказа кметът на община Антон Андрей Симов.

/интервю Симов/

Симов сподели задоволство от осъществяването на този проект и благодари на всички, работили по него.

/интервю Симов/

Кметът Андрей Симов изказа благодарност и на фирмата-изпълнител, която е местна и работи съвестно и усилено, за да изпълни проекта качествено и в срок.

За зеления преход на общината Симов сподели, че ще допринесе и монтирането на станция за зареждане на два електрически автомобила съвсем скоро, както и следващият проект на общината за енергийна ефективност на училището и общинската сграда.

Публикувана на: 2023-07-07
Добавена от: VA Operator
Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 11:40 - Дневен информационен радиоблок, емисия 1
 • 13:40 - Дневен информационен радиоблок, емисия 2
 • 15:40 - Дневен информационен радиоблок, емисия 3
 • 17:00 - Игрален филм
 • 18:40 - Информационна емисия 1
 • 18:50 - Телевизионен сериал
 • 19:40 - Информациона емисия 2
 • 19:50 - Телевизионен сериал
 • 20:40 - Информационна емисия 3
 • 20:50 - Телевизионен сериал
 • 21:40 - Информационна емисия 4
 • 21:50 - Научно-популярен филм
 • 22:30 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Авторските права на всички автори и медията са запазени. Не се разрешава последваща обработка на видеопродукцията на медията. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"