Предстои сесия на ОбС-Пирдоп

 

За утре – 28 юли, е насрочено редовно заседание на ОбС-Пирдоп. Предварителният дневен ред е съставен от 10 точки.

Съветниците ще упълномощат представител на Община Пирдоп за участие в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ - ПИРДОП“, насрочено за началото на следващия месец. ОбС-Пирдоп ще разгледа въпроса за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Божия църква –  „Нов живот с Исус“ върху част от общински имот.

В дневния ред на сесията са залегнали няколко въпроса за дървесината в общината. Това са промяна начина на отдаване на дървесината от общински горски територии, одобряване на  допълнителен Годишен план за ползване на дървесина през 2022 год., начина на отдаване на дървесината от общински горски територии и актуализиране на цените на добита дървесина на временен склад.

Съветниците ще разгледат отчет на дейността на ОбС-Пирдоп и отчет на изпълнение на решенията му.

Сесията ще се проведе от 17:30 часа в зала „Лектория“ към читалище „Напредък“.

 

Публикувана на: 2022-07-27
Добавена от: Александър Илиев - Сандото
Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 17:00 - Начало на програмата
 • 17:01 - Игрален филм
 • 18:40 - Информационна емисия
 • 18:50 - Документален филм
 • 19:40 - Информационна емисия
 • 19:50 - Документален филм
 • 20:40 - Информационна емисия
 • 20:50 - Документален филм
 • 21:40 - Информационна емисия
 • 21:50 - Научно-популярен филм
 • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Авторските права на всички автори и медията са запазени. Не се разрешава последваща обработка на видеопродукцията на медията. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"