Предстои сесия на ОбС-Златица

2020-07-22 16:26
 

За 27 юли е насрочено редовно заседание на ОбС-Златица. В предварителния дневен ред са залегнали за разглеждане 11 точки.

Освен традиционните точки за питания, изказвания и становища и за отпускане на финансова помощ на нуждаещи се, съветниците ще обсъдят допълнителен годишен план за ползване на дървесина през тази година и ще определят пределна цена за сеч, извозване до временен склад, транспорт и разтоварване на дърва за огрев. ОбС-Златица ще гласува включване на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в списъка на средищните училища за следващата учебна година и ще упълномощи представител на община Златица за участие в Общо събрание на акционерите  на  МБАЛ-Пирдоп през месец август. Предстои гласуване за създаване на общинска комисия по безопасност на движението по пътищата в общината и приемане на правила за субсидиране на спортните клубове, туристическите дружества и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в общината.

Сесията ще се проведе от 17:00 часа в читалищния салон.

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


  • 17:00 - Начало на програмата
  • 17:01 - Игрален Филм
  • 19:00 - Игрален Филм
  • 20:30 - Игрален Филм
  • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"