Предстои закрито заседание на ОбС-Челопеч

2020-03-24 15:27
 

За утре – 25 март, е насрочено редовно заседание на ОбС-Челопеч. Поради въведеното извънредно положение в страната и наложените мерки срещу разпространението на коронавируса, сесията ще бъде закрита.

Съветниците ще се запознаят с Годишен доклад за 2019г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие, ще гласуват Програма за качеството  на атмосферния въздух и ще направят изменение и допълнение на Наредба за  условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинската детска градина. ОбС-Челопеч ще гласува временно ползване от страна на „Дънди Прешъс Металс  Челопеч“  ЕАД  на  общински  имоти  за  извършване  на  геоложки проучвания и предложение за изваждане на участъци от републиканската пътна мрежа от списъка на републиканските пътища, за които се събира винетна такса. На заседанието ще бъде обсъден отчет за дейността на Общинска администрация Челопеч за 2019г., ще бъде гласувано сключване на договор с д-р Марков за медицинско обслужване на жителите, ще бъде разгледан въпросът за  финансиране  на  обучение  на специалисти в направленията педагогика и медицина. Съветниците ще разгледат и други въпроси.

«Средногорие Медия» няма да предава сесията, но ще ви информира за взетите решения.

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


  • 17:00 - Начало на програмата
  • 17:01 - Игрален Филм
  • 19:00 - Игрален Филм
  • 20:30 - Игрален Филм
  • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"