Предстои заседание на ОбС-Пирдоп

2020-07-27 14:26
 

За 30 юли – четвъртък, е насрочено редовно заседание на ОбС-Пирдоп. В предварителния дневен ред са предвидени за разглеждане 18 точки.

Съветниците ще се запознаят с доклади за читалищните дейности на двете културни институции на територията на общината, ще разгледат отчета за изпълнение на бюджета на общината за миналата година и състоянието на общинския дълг към края на миналата година. ОбС-Пирдоп ще утвърди средищните училища на територията на общината за следващата учебна година и ще гласува промяна на план-приема на гимназиалното училище в града за следващата учебна година. В дневния ред са залегнали няколко точки за изработване на подробен устройствен план, кандидатстване по проекти и отдаване под наем на имоти. Общинските съветници ще обсъдят закриването и рекултивацията на депото за твърди битови отпадъци в землището на Пирдоп, определянето на представители на общината в Асоциация Общински гори и упълномощаване на представител на общината за участие в Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Пирдоп”.

Съветниците ще обсъдят и други въпроси. Сесията ще се проведе от 17:30 часа в зала „Лектория” към читалище „Напредък”.

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


  • 17:00 - Начало на програмата
  • 17:01 - Игрален Филм
  • 19:00 - Игрален Филм
  • 20:30 - Игрален Филм
  • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"