Предстои заседание на ОбС-Пирдоп

 

За утре – 28 март, е насрочено редовно заседание на ОбС-Пирдоп. Предварителният дневен ред е съставен от 15 точки.

Съветниците ще разгледат отчет на състоянието на общинската собственост за миналата година, кандидатстване по процедура за безвъзмездно финансиране на енергийно ефективни системи за улично осветление и общински годишен план за младежта за тази година. Общинският съвет ще гласува още тази година да бъде обявена за година на Никола Пушкаров, защото на 14 декември 2024 г. се навършват 150 години от рождението на именития местен почвовед. На сесията ще бъде разгледан още годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова и материална помощ, проект на Правилник за дейността на Общински съвет - Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както и прекратяване дейността на Временната комисия за актуализация на този правилник.

Сесията ще се състои в ритуалната зала на общината от 17:30 часа.

 

Публикувана на: 2024-03-27
Добавена от: Иванка Господинова
Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 17:00 - Начало на програмата
 • 17:01 - Игрален филм
 • 18:40 - Информационна емисия
 • 18:50 - Документален филм
 • 19:40 - Информационна емисия
 • 19:50 - Документален филм
 • 20:40 - Информационна емисия
 • 20:50 - Документален филм
 • 21:40 - Информационна емисия
 • 21:50 - Музикална тема
 • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Авторските права на всички автори и медията са запазени. Не се разрешава последваща обработка на видеопродукцията на медията. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"