Предстои заседание на ОбС-Пирдоп

 

За утре – 27 юни, е насрочено редовно заседание на Общински съвет – Пирдоп. Предварителният дневен ред е съставен от 10 точки.

Съветниците ще гласуват Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за 2024-2025 година и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за тази година. На заседанието ще бъде разгледан още проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Пирдоп. Съветниците ще трябва да упълномощат представител на общината за участие в Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Пирдоп“ през месец юли, както и за провеждане на Общото събрание на Асоциацията по ВиК. След отлагане от няколко месеца за преработка, на това заседание съветниците ще разгледат нов проект на Правилник за дейността на Общински съвет - Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Сесията ще се състои от 17:30 часа в ритуалната зала на община Пирдоп.

 

Публикувана на: 2024-06-26
Добавена от: Иванка Господинова
Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 11:40 - Дневен информационен радиоблок, емисия 1
 • 13:40 - Дневен информационен радиоблок, емисия 2
 • 15:40 - Дневен информационен радиоблок, емисия 3
 • 17:00 - Игрален филм
 • 18:40 - Информационна емисия 1
 • 18:50 - Телевизионен сериал
 • 19:40 - Информациона емисия 2
 • 19:50 - Телевизионен сериал
 • 20:40 - Информационна емисия 3
 • 20:50 - Телевизионен сериал
 • 21:40 - Информационна емисия 4
 • 21:50 - Научно-популярен филм
 • 22:30 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Авторските права на всички автори и медията са запазени. Не се разрешава последваща обработка на видеопродукцията на медията. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"