Промениха цените на дървесината в Копривщица

2020-06-26 16:17
 

На 25 юни се проведе заседание на ОбС-Копривщица, на което бяха обсъдени  и променени цените на добиваната дъбова дървесина от корен. Бяха заменени два отдела с добив на букова дървесина с такива, от които се добива чамов материал, поради липса на интерес към добива от бук. Ръководителят на общинското предприятие г-н Златарев разясни по какви икономически причини се налага промяната, както и подмяна на отделите за добиване на видове дървесина. Беше определена и такса за паркиране в града чрез СМС в размер на 1.25 лв. без ДДС. Обсъди се предложението за паркиране в града от жителите му без заплащане, но това ще се случи след промяна на нормативната уредба. На заседанието беше избран заместник председател на ОбС. Това е  Стоян Павлов. Свободните места в постоянните комисии също бяха попълнени след избора на Любомир Цеков за председател. Общинският съвет подкрепи с решение авансовото финансиране за закриване и рекултивиране на сметището, което ще бъде изцяло по оперативна програма “Околна среда 2014-2020“, както и авансовото финансиране от ДФ „Земеделие“ за преодоляване на щетите от  горските пожари и природни бедствия. Общинските съветници одобриха  и предложението на кмета на общината за продажбата на автомобили на търг с явно наддаване. В случай, че не бъдат продадени, не бе прието същите да бъдат бракувани и отписани от активите на общината. Ползването на Аквапарка остава безплатно само за деца до 6 години.

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 17:00 - Начало на програмата
 • 17:01 - Игрален филм
 • 18:40 - Информационна емисия
 • 18:50 - Документален филм
 • 19:40 - Информационна емисия
 • 19:50 - Научно-популярен филм
 • 20:40 - Информационна емисия
 • 20:50 - Документален филм
 • 21:40 - Информационна емисия
 • 21:50 - Музикална тема
 • 22:00 - Край на програма

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"