Проведоха се консултации за финансиране на проекти в Златица

 

На 15 ноември, в посетителски център „Юрий Гагарин“ в Златица, се проведоха консултации между лица и фирми – кандидати за финансиране и представители на Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес“ в региона на Средногорието.

Срещата започна с кратък филм – презентация на някои от спечелените и реализирани досега проекти в района. Представители на основния дарител във фонда – „Дънди Прешъс Металс“ дадоха множество разяснения за начините и формите за кандидатстване както и обясниха видовете финансиране, което може да бъде получено.

Допълнителни разяснения кандидатите получиха и от Жулиета Хубенова като представител на консултантската фирма, която партнира на Фонда. В залата присъстваха и представители на общинската администрация в Златица.

Бяха дадени отговори на поставените конкретни въпроси от желаещите да кандидатстват. Изяснено беше, че от 15 ноември до 30 ноември е последният срок за кандидатстване за финансиране през 2022 година. Средствата за община Златица са в общ размер на 80 хил.лв. като половината от тях ще бъдат предоставени под формата на безвъзмездно финансиране, а другата половина като банков заем с много ниски лихви. За кандидатите от община Златица не се предвижда самоучастие.

Насоките за кандидатстване, критериите за оценка на проектите и образци на необходимите документи са публикувани на интернет страниците на общините Челопеч, Чавдар и Златица.

Документите за кандидатстване се подават на адреса на сдружението – село Челопеч, административната сграда на рудничната компания, първи етаж, информационен център, от 8:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден в рамките на приемния период.

Публикувана на: 2022-11-16
Добавена от: Александър Илиев - Сандото
Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


  • 17:00 - Начало на програмата
  • 17:01 - Игрален Филм
  • 19:00 - Игрален филм
  • 20:30 - Игрален филм
  • 22:00 - Край на програма

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Авторските права на всички автори и медията са запазени. Не се разрешава последваща обработка на видеопродукцията на медията. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"