Съветниците в Златица не взеха решение за заплатите си

2020-02-03 17:15
 

Общинските съветници в Златица не се споразумяха за възнагражденията си. Този въпрос беше разгледан на редовно заседание на ОбС-Златица, проведено на 29.01.2020г.

Припомняме, че съветниците от Коалиция „Глас Народен за Златица“ направиха предложение съветниците да работят без възнаграждения още на 19 декември. Тогава те излязоха с декларация, че ще работят без заплати и искат средствата да се пренасочат към други належащи дейности в Златица.

Изяснено беше от юристи, че работата без никакви възнаграждения е много трудно изпълнима задача. Затова съветник Елена Герасимова от групата на „Глас Народен“ на последното заседание направи ново предложение – съветниците да вземат решение, че ще работят срещу възнаграждение от само 1% от средната брутна работна заплата в общината. Това е месечна сума от около 9 лева.

Елена Герасимова: “Имахме желанието общинските съветници да работят без трудови възнаграждения. Затова през тази сесия предложихме от местна коалиция “Глас народен” общинските съветници, 1% от средната брутна работна заплатана на общинска администрация, което в този момент се равняваше по изчисления на главната счетоводителка на около 9 лева. В крайна сметка не беше прието предложението като се надявам силно на следващата сесия, когато бъде разглеждан бюджета, общинските съветници да ни подкрепят. Мотивите най-вече са заради това, че заплатите на общинските съветници и на председателя на общинския съвет са от местни дейности, тоест приходи на общината от местни дейности, данъци на всички жители на община Златица и т.н. Не е малка сума - около 100 000 лева близо, по груби сметки, за година. С тези пари, ако останат в бюджета може да се правят много различни инициативи, да се подпомагат различни пера, за които няма възможност общината да подпомогне и т.н.”

Предложението, обаче, не събра необходимите гласове и решение не беше взето. Против идеята за нищожно възнаграждение гласуваха съветниците от ГЕРБ и част от съветниците от БСП.

Стоянка Балова: “Моето лично предложение беше, тъй като аз не успях на заседанието на комисията да го предложа, но затова използвах възможността вчера, беше да се създаде такъв фонд, в който всеки доброволно да дарява - общински фонд към общински съвет, да дарява определена сума от своята заплата. Естествено подкрепяме предложението на “Глас народен” за такава дарителска кампания, но просто трябва да бъде урегулирано по някакъв начин тъй като в тяхното предложение беше поместено да се откажем изцяло, парите да останат в бюджета на общината. За мен лично, ние като орган трябва да решаваме за какво да бъдат изразходвани. Затова и предложих да се делегират права на комисията по бюджет и финанси, които да изработят реално как да функционира този фонд и с решение на общински съвет, по определени критерии да се изразходват за определени каузи. Подкрепяме това нещо, но наистина да бъде направено законово, а не така хвърлено в пространството - “1%” или “отказваме се изцяло”, наистина да бъде урегулирано по някакъв начин и общинският съвет да решава за какво да бъдат изразходвани. Надявам се на следващото заседание да бъде подкрепено, аз лично ще предложа първата кауза. Имам нещо предвид, но ще запазя за следващото заседание.”

Съветник Цветана Радева от ГЕРБ не пожела да говори пред медията за решението си против ниското възнаграждение на съветниците.

Така този въпрос остана нерешен.

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


  • 17:00 - Начало на програмата
  • 17:01 - Игрален Филм
  • 19:00 - Игрален Филм
  • 20:30 - Игрален Филм
  • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"