В Пирдоп продължава изкърпването на дупки

2020-05-15 15:11
 

Периодично в Пирдоп се извършва изкърпване на дупки по улиците на града. Общината извършва тези дейности със собствени средства и поетапно. Липсата на работна ръка прави дейностите разтеглени във времето, но по думите на кмета на общината Ангел Геров, това ще продължи да се прави и занапред.

Ангел Геров – кмет: Започнахме отново със собствени сили и техниката, с която разполага общината за възстановяване на дупки след зимата. Тъй като към днешна дата асфалтна база в района все още не работи, ние имаме тази възможност. Проблемът ни е от гледна точка персонал. Тъй като с едни и същи хора извършваме събиране на отпадъци, косене, пръскане, сега боядисване и възстановяване на дупки. Хората, с които разполагаме към днешна дата са ни ограничени и заради това забавяме малко във времето някои дейности. Степенуваме ги. Извършваме една дейност после започваме друга. Търсим хора. Сега ще обявим в Бюрото по труда, че търсим хора за съответните дейности. Надявам се да има желаещи, за да можем да извършваме паралелно всичките тези дейности. За да могат да бъдат извършвани, трябват хора. С този персонал, който имаме към днешна дата, трябва да степенуваме нещата.”

Работи се и по почистване на канавките и банкетите по пътя Душанци-Антон, за да се предотврати наводнение на участъка или разрушаването му.

Ангел Геров – кмет: Това са със средства на общината. Почистване на банкета и канавката, защото не е почиствано много години и създава предпоставки за наводняване, за разрушаване на пътя. Това го правим със собствени средства. Проектът, една точка не ни стигна, за да прескочим границата за финансиране и това беше точката за безработица, още 2017 година. На този етап този проект не е финансиран. Ако в следващия програмен период има възможност за участие, ще го входираме пак. При този програмен период, на първия прием можеше да се кандидатства с пътища, на втория прием управляващият орган взе решение да бъдат финансирани само улици в населените места, училищна инфраструктура, спортни площадки и така натам. Пътищата ги спряха. Така, че на този етап стои и чака.”

Кметът сподели още, че има готов проект за този път, но засега няма финансиране. Затова общината предприема действия със собствени сили и средства.

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 17:00 - Начало на програмата
 • 17:01 - Документален филм
 • 17:50 - Научно-популярен филм
 • 18:40 - Информационна емисия
 • 18:50 - Документален филм
 • 19:40 - Информационна емисия
 • 19:50 - Документален филм
 • 20:40 - Информационна емисия
 • 20:50 - Документален филм
 • 21:40 - Информационна емисия
 • 21:50 - Документален филм
 • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"