В Златица обсъдиха проекта за бюджет

 

На 22 януари, в ритуалната зала към читалище „Христо Смирненски“, се проведе обществено обсъждане на проектобюджета на община Златица за 2024 година. Интересът към обсъждането беше слаб независимо, че тази година в залата имаше почти 20 присъстващи. Сред тях бяха кметът Любомир Цветков, няколко общински съветника включително председателят на ОбС-Златица Младен Медаров, няколко служители от общинска администрация и дузина граждани.

Директорът на финансовия отдел Анна Ланкова направи кратък отчет на изпълнения бюджет през изминалата година, след което презентира планираните приходи и разходи в обобщен вид за новия бюджет на общината за 2024 година. Акцент в презентацията на финансовия директор беше очертаващия се сериозен дефицит – около 4% или 600 хил.лева. Обяснение за това се намери в недобрата работа и взаимоотношения между общинския съвет и бившия кмет и различни промени в законодателството. Припомнено беше, че ОбС-Златица е отказал да подкрепи инициативата на кмета за повишаване на местните данъци с оглед намаляването на дефицита в бюджета.

Общата рамка на проекта за бюджет за 2024 година е малко над 15,6 млн.лева. Общата рамка включва както увеличени държавни субсидии заради новия размер на минималната работна заплата, така и средствата от държавно финансиране на спечелени проекти и преходни остатъци по незавършени проекти. Планирано е изпълнението на три проекта с държавно финансиране – доизграждане и реконструкция на главен канализационен колектор, реконструкция и доизграждане на част от водопроводната мрежа в ниска зона и реконструкция на улици в гр.Златица.

Кметът Любомир Цветков на няколко пъти отговори на въпроси от залата. Отговори даде и финансовия директор Анна Ланкова. Обсъдени бяха и други параметри на новия бюджет.

 

Публикувана на: 2024-01-23
Добавена от: Александър Илиев - Сандото
Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 17:00 - Начало на програмата
 • 17:01 - Игрален филм
 • 18:40 - Информационна емисия
 • 18:50 - Документален филм
 • 19:40 - Информационна емисия
 • 19:50 - Документален филм
 • 20:40 - Информационна емисия
 • 20:50 - Документален филм
 • 21:40 - Информационна емисия
 • 21:50 - Музикална тема
 • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Авторските права на всички автори и медията са запазени. Не се разрешава последваща обработка на видеопродукцията на медията. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"