Контакти


Средногорие Медия© е търговска марка, съсобственост на «РЕТЕЛ» АД и "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП" ЕООД, по договор за съвместна дейност.
Административен адрес: 2070, гр.Пирдоп, бул.”Цар Освободител” 57, бл.56, вх.Б, ет.1, студио ТВ

Правни субекти:

„РЕТЕЛ” EАД

2070, гр.Пирдоп, ул.”Димитър Савов” 31-А, телефон: 02/873 1107, електронна поща: office@retelbg.com, уеб-сайт http://www.retelbg.com

„НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП” ЕООД

2080, гр.Златица, в.з."Черешака", в.и.19, телефон: 0898 515 616, електронна поща: novpogled@abv.bg

 

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ (съгл. чл.7 от ЗРТ)

гр.София, бул."Шипченски проход" 69, телефон: 02/970 8810, факс: 02/973 3769, електронна поща: office@cem.bg, уеб-сайт - http://www.cem.bg

Офис и студио:
2070, гр.Пирдоп, ул."Цар Освободител” 57, бл.56, вх.Б, ет.1, студио ТВ

телефони на телевизионна програма:
0898 515 616 – Ръководител
0878 988 395 – Репортер

телефони на кабелен оператор:

07181 50 44 и 0889 632 449 - дежурни телефони за повреди по кабелната телевизия

електронни пощи:
srednogorie@mail.bg
- за кореспонденция, новини и сигнали

radio.srednogorie@mail.bg - радио Средногорие

finance.srednogorie@mail.bg - за финансово-счетоводна кореспонденция

novpogled@abv.bg – за кореспонденция, новини и сигнали

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 11:40 - Дневен информационен радиоблок, емисия 1
 • 13:40 - Дневен информационен радиоблок, емисия 2
 • 15:40 - Дневен информационен радиоблок, емисия 3
 • 17:00 - Игрален филм
 • 18:40 - Информационна емисия 1
 • 18:50 - Телевизионен сериал
 • 19:40 - Информациона емисия 2
 • 19:50 - Телевизионен сериал
 • 20:40 - Информационна емисия 3
 • 20:50 - Телевизионен сериал
 • 21:40 - Информационна емисия 4
 • 21:50 - Научно-популярен филм
 • 22:30 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Авторските права на всички автори и медията са запазени. Не се разрешава последваща обработка на видеопродукцията на медията. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"