До 31 декември се подават декларации в НАП

2018-12-06 16:17
 

До 31 декември  физическите лица – земеделски стопани могат да изберат как да облагат доходите си през 2019 г. Това съобщават от Национална агенция по приходите.

Ако земеделските стопани, желаят да се облагат като формират облагаемият си доход като еднолични търговци - те го прилагат за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години, а данъчната ставка е 15 на сто.

В случай, че земеделският стопанин не е подал декларацията за избор, той ще формира данъчната основа за облагане на доходите си през 2019 г. с ползване на 60 на сто нормативно признати разходи за производство и реализация на непреработена селскостопанска продукция.

От Агенцията напомнят също, че до 31 декември собствениците и ползвателите на недвижими имоти, които не ги ползват целогодишно могат да подадат декларация за освобождаване от част от таксата за битови отпадъци за 2019 г. За да се ползва това облекчение собствениците и ползвателите на недвижими имоти следва да подадат декларация по образец в съответната общинска администрация по местонахождение на имота. Не се освобождават от част от таксата за битови отпадъци, собствениците и ползвателите на недвижими имоти, които са декларирали тези имоти като основно жилище.

 

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 17:00 - Начало на програмата
 • 17:01 - Документален филм
 • 18:40 - Информационна емисия
 • 18:50 - Научно-популярен филм
 • 19:40 - Информационна емисия
 • 19:50 - Научно-популярен филм
 • 20:40 - Информационна емисия
 • 20:50 - Научно-популярен филм
 • 21:40 - Информационна емисия
 • 21:50 - Документален филм
 • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"