2019.03.22
петък
10:23
КАБЕЛНА И ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИЗИЯ
 
НОВИНИ ОТ РАЙОНА НА СРЕДНОГОРИЕТО
ВИЖ РЕГИОНАЛНИТЕ
ПРЕДИ НАЦИОНАЛНИТЕ НОВИНИ
7 години без шалшиви новини 7 години без шалшиви новини
Местни и регионални новини
Инвалидите в Златица отчетоха 2017 година

Инвалидите в Златица отчетоха 2017 година

Общинската организация на инвалидите в Златица проведе отчетно събрание.

За събитието се събраха множество членове на организацията. Събранието беше уважено и от кмета на община Златица Магдалена Иванова. В дневния ред на събранието бяха включени отчет на дейността на организацията праз миналата година, доклад на Ревизионната комисия, план за дейността през тази година, освобождаване на членове от ръководството на организацията и приемане на нови такива.

Председателят на организацията на инвалидите в Златица Петрана Цакова изнесе доклад и отчете дейността през 2017 година. В доклада си Цакова припомни събиранията по повод различни празници, осъществените екскурзии и други.  Тя отбеляза обаче, че част от членовете на организацията закъсняват и не изплащат своя членски внос. Затова в представения по-късно план за дейността през 2018 година бяха набелязани основните мероприятия, а именно: събирането на членския внос (до септември тази година), провеждане на ежемесечни събрания (всяка последна сряда от месеца), организиране на беседи, чествания, екскурзии и привличане на нови членове.

Председател на отчетното събрание беше Красимир Георгиев, а протоколчик – Димитрина Игнатова.

Последна редакция на: Няма
Добавена от: Иванка Господинова
Дата: 2018-02-23 15:22
Източник: Средногорие - Медия
Автор:
ИЗБОР НА НОВИНИ ПО ОБЩИНИ
Реклама
sm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-banner
Излъчени предавания
Информационни емисии
Facebook
 

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"