Кметът на община Златица Стоян Генов изкара общинската администрация да работи по улиците на града за да подпомогне фирмата-изпълнител на европейския проект за реконструкция на улици.

Със своя заповед № 357 кметът на общината разпорежда на служителите от администрацията, служителите от общинско звено „Гора” и депото за ТБО да се включат в почистването на  тротоарите по улиците „Софийско шосе” и „Владислав Варненчик”.

Този почин, който се използва и в други общини и с който администрацията да подпомогне почистването на улиците от строителни и други материали щеше да бъде похвален ако така щяха да се спестят средства. В конкретния случай, обаче, вероятно става въпрос да се подпомогне дейността на фирмата-изпълнител, на която част от задълженията по договор би следвало да включват почистването на строителните участъци.

Заповедта на кмета Стоян Генов завършва с изненадващия текст „С уважение”, който обикновено придружава молби, но не и административни документи - заповеди.

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


  • 17:00 - Начало на програмата
  • 17:01 - Игрален Филм
  • 19:00 - Игрален Филм
  • 20:30 - Игрален Филм
  • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"