МОСВ напомня за регистрация на кладенците

2020-10-16 15:48
 

Министерството на околната среда и водите напомня на фирмите и на гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води (кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.), че до 27 ноември 2020 г. могат да регистрират съоръженията, разположени в собствения им имот, в съответната Басейнова дирекция.

Кладенци, които не са регистрирани не могат да бъдат ползвани, съобщават от ведомството.

Собстваниците на кладенци, които ще се ползват от фирми, трябва да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване и да приложат съответните документи. Собствениците на кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите, разположени в границите на населените места, трябва да подадат заявление за вписване в регистъра със съответния набор от документи. Тази регистрация се отнася за кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството. Ползването на вода до 10 куб.м. на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци.

От министерството напомнят, че изграждането на водовземни съоръжения без разрешително, по смисъла на Закона за водите, е престъпление съгласно Наказателния кодекс. При установяването на незаконни съоръжения след 27 ноември 2020 г. същите се ликвидират за сметка на собственика им.

Повече информация може да се намери на интернет страницата на МОСВ.

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 17:00 - Начало на програмата
 • 17:01 - Игрален филм
 • 18:40 - Информационна емисия
 • 18:50 - Документален филм
 • 19:40 - Информационна емисия
 • 19:50 - Документален филм
 • 20:40 - Информационна емисия
 • 20:50 - Документален филм
 • 21:40 - Информационна емисия
 • 21:50 - Научно-популярен филм
 • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"