2018.10.20
събота
14:13
КАБЕЛНА И ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИЗИЯ
 
НОВИНИ ОТ РАЙОНА НА СРЕДНОГОРИЕТО
ВИЖ РЕГИОНАЛНИТЕ
ПРЕДИ НАЦИОНАЛНИТЕ НОВИНИ
7 години без шалшиви новини 7 години без шалшиви новини
Местни и регионални новини
ОбС и кмет в Златица влязоха в конфликт

ОбС и кмет в Златица влязоха в конфликт

Мнозинството от общинските съветници в ОбС-Златица и кмета на община Златица отново са в конфликт. Това стана ясно след проведеното на 19 декември редовно заседание на ОбС-Златица.

Припомняме, че подобен конфликт между администрация и съветници имаше и в началото на мандата от края на 2015 година.

На заседанието присъстваха 12 от 13 общински съветника. Предварителният дневен ред се състоеше от 13 точки, една от които отпадна по предложение на кмета на общината.

След направените в началото на заседанието питания към кмета от страна на съветници и граждани и след приемане на въпроса, регламентиращ снабдяването с дърва за горене на ветерани от войните, лица с намалена работоспособност и лица над 80-годишна възраст, всички предложени решения по следващите въпроси от дневния ред бяха отхвърлени от съветниците.

Дали поради недостатъчна информация или липса на такава, дали поради съмнения в истинността на предложените решения или други причини, мнозинството от съветниците гласуваха „против“ или „въздържал се“ и по този начин не бяха приети решения, свързани с цените за продажба на дървесина, цените за недървесни продукти и годишния план за ползване. Не беше разрешено извършването на ПУП за терени при новото депо за ТБО, които да се използват за компостираща и сепарираща инсталации, не беше разрешено да се кандидатства по програма „Красива България“, не бяха приети план-сметки, отчети за състоянието на общинската собственост и предложената актуализация на бюджета за 2017 година. Не беше прието и предложението за повишения размер на таксите за битови отпадъци. Отхвърлянето на решенията по някои от въпросите може да доведе до затруднения при работата на Общинската администрация.

Пълен запис от заседанието на ОбС-Златица може да бъде гледано от 17:00 часа на 23.12.2017 година и от 19:00 часа на 24.12.2017 година.

Последна редакция на: Няма
Добавена от: Александър Илиев - Сандото
Дата: 2017-12-20 16:20
Източник: Средногорие - Медия
Автор:
 

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"