2018.12.14
петък
00:46
КАБЕЛНА И ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИЗИЯ
 
НОВИНИ ОТ РАЙОНА НА СРЕДНОГОРИЕТО
ВИЖ РЕГИОНАЛНИТЕ
ПРЕДИ НАЦИОНАЛНИТЕ НОВИНИ
7 години без шалшиви новини 7 години без шалшиви новини
Местни и регионални новини
Обсъдиха Бюджет 2018 на община Пирдоп

Обсъдиха Бюджет 2018 на община Пирдоп

Новата финансова рамка на община Пирдоп беше тема на обществено обсъждане.

Събитието беше обявено за вчера, 10 януари, и се състоя в зала „Лектория” на читалище „Напредък” в града. Интересът от граждани на Пирдоп беше почти нулев. Единствените заинтересовани, които присъстваха, бяха директорът и преподаватели от детската градина.

Общественото обсъждане на проекта на бюджет на община Пирдоп за 2018 година откри кметът Ангел Геров. Той набеляза основните параметри на финансовата рамка. Стана ясно, че общата рамка за 2018 година е в размер на 7 218 911 лева, от които държавни дейности – 3 222 911 лева и местни дейности – 3 996 000 лева. Планираните собствени приходи са общо 3 678 250 лева. От имуществени данъци се планира приход от 688 000 лева, а планираният неимуществен приход е 2 990 250 лева. Повече подробности по бюджета даде главният счетоводител Нина Николова. Поради липсата на интерес  от страна на повече граждани обсъждането продължи в посока, касаеща присъстващите служители на детската градина.

Проектът на бюджет на община Пирдоп за тази година беше обсъден и в село Душанци. Днес, 11 януари, в пенсионерския клуб в селото се събраха кметът на общината Ангел Геров, кметът на селото Валентин Петров, финансовият директор Николова, общенският съветник Райна Алдева и заинтересовани жители. Там интересът беше значително по-голям. Присъстваха множество пенсионери, които изслушаха кмета и счетоводителя и зададоха въпроси. Обсъждането се превърна в дискусия както по бюджета, така и по други важни въпроси. Хората питаха за довършването на пречиствателната станция за питейна вода, доставките на дърва за огрев и сметосъбирането и извозването на отпадъци. Кметът Геров отговори на поставените въпроси.

Последна редакция на: Няма
Добавена от: Иванка Господинова
Дата: 2018-01-11 16:19
Източник: Средногорие - Медия
Автор:
ИЗБОР НА НОВИНИ ПО ОБЩИНИ
Реклама
sm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-banner
Излъчени предавания
Информационни емисии
Facebook
 

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"