2019.03.22
петък
09:51
КАБЕЛНА И ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИЗИЯ
 
НОВИНИ ОТ РАЙОНА НА СРЕДНОГОРИЕТО
ВИЖ РЕГИОНАЛНИТЕ
ПРЕДИ НАЦИОНАЛНИТЕ НОВИНИ
7 години без шалшиви новини 7 години без шалшиви новини
Местни и регионални новини
ОбС-Челопеч ще заседава редовно

ОбС-Челопеч ще заседава редовно

За утре, 31 януари, е насрочено редовно заседание на ОбС-Челопеч. В предварителния дневен ред са включени 12 въпроса от местен характер.

Съветниците ще разгледат и гласуват постъпило намерение на "Дънди Прешъс Металс Челопеч" за дарение, собственост на община Челопеч, на 53 броя поземлени имоти. Ще обсъдят частично изменение на плана за регулация и застрояване на селото, програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г., общинската програма за енергийна ефективност. Съветниците на Челопеч ще се запознаят с годишния отчет за дейността на местната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за миналата година, както и за реализираните на дейности по плана за интеграция на ромите и други граждани в уязвимо социално-икономическо положение.

На заседанието ще бъдат разгледани и други въпроси. Сесията ще се проведе от 17.30 часа в новата сграда на общината.

Последна редакция на: Няма
Добавена от: Иванка Господинова
Дата: 2018-01-30 14:29
Източник: Средногорие - Медия
Автор:
ИЗБОР НА НОВИНИ ПО ОБЩИНИ
Реклама
sm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-banner
Излъчени предавания
Информационни емисии
Facebook
 

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"