Община Пирдоп ще се снабди с електромобил, който ще бъде закупен по проект, съобщават от общината в социалната мрежа. Община Пирдоп ще придобие електромобил категория L7e, с допълнителна надстройка тип „Карго“. Същият ще е използва за нуждите на Домашния социален патронаж.
Проектното предложение за финансиране в рамките на Инвестиционната програма за климата (ИПК) по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства, е одобрено от Управителния съвет на Националния доверителен екофонд.
ЕС си поставя за цел да премахне въглеродните емисии от транспортната система и подкрепя алтернативи на традиционните технологии за двигатели с вътрешно горене и горива. Използването на електромобила в дейността на общината ще допринесе за опазване на околната среда, подобряване качествата на атмосферния въздух и намаляване нивата на шумовото замърсяване в населеното място.

Публикувана на: 2022-09-22
Добавена от: Александър Илиев - Сандото
Източник: Община Пирдоп

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 17:00 - Начало на програмата
 • 17:01 - Игрален филм
 • 18:40 - Информационна емисия
 • 18:50 - Документален филм
 • 19:40 - Информационна емисия
 • 19:50 - Научно-популярен филм
 • 20:40 - Информационна емисия
 • 20:50 - Документален филм
 • 21:40 - Информационна емисия
 • 21:50 - Музикална тема
 • 22:00 - Край на програма

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Авторските права на всички автори и медията са запазени. Не се разрешава последваща обработка на видеопродукцията на медията. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"