ОбС-Пирдоп проведе дълго заседание

2019-11-29 16:10
 

На 28 ноември Общински съвет Пирдоп проведе дълго редовно заседание. От предварителния дневен ред бяха оттеглени въпросите за възнагражденията на кметове, заместник кмет, председател на общински съвет и съветници. Беше добавена точка за сформиране на временна комисия за изготвянето на правилник за работата на Съвета. Така съветниците разгледаха общо 5 точки като едната беше питания и изказвания.

Дълъг спор и дискусия предизвика въпросът за поименния списък на отделните постоянни комисии и техните ръководства. В крайна сметка съветниците определиха Мария Бръмбева за председател на икономическата комисия, Райна Алдева – заместник председател и членове Антоанета Мечкарова, Силвия Георгиева и Емил Николов. Комисията по ТСУ ще бъде председателствана от Ненко Ненчев, Станислав Готев ще бъде заместник председател, а членове – Мария Бръмбева, Антоанета Мечкарова и Евгени Додов. Комисията по здравеопазване и социална политика ще бъде с председател Станислав Готев, заместник председател Десислава Толинова и членове Анна Нейкова, Емил Николов и Иван Джонгов.Съветник Илиян Николов ще бъде председател на комисията по обществен ред, спорт и култура, негов заместник ще бъде Иван Джонгов, а членове Десислава Толинова, Райна Алдева и Мария Бръмбева. Комисията за противодействие на корупцията ще бъде председателствана от Ненко Ненчев, негов заместник ще бъде Силвия Георгиева, а членове – Станислав Готев, Анна Нейкова и Емил Николов.

Съветниците избраха петчленна временна комисия за изготвяне на нов правилник за работа на общинския съвет. Тя ще бъде председателствана от Станислав Готев, негов заместник ще бъде Райна Алдева, а членове – Анна Нейкова, Мария Бръмбева и Силвия Георгиева.

Съветниците дадоха предварително съгласие за преминаване през имоти  общинска собственост на газопровод до Пирдоп, предоставиха за ползване имоти  полски пътища, взеха и други решения.

Пълен запис от заседанието може да гледате в събота – 30 ноември от 18:00 часа и в неделя – 1 декември от 17:00 часа по „Средногорие Медия” или на интернет платформата на медията.

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 17:00 - Начало на програмата
 • 17:01 - Игрален филм
 • 18:40 - Информационна емисия
 • 18:50 - Документален филм
 • 19:40 - Информационна емисия
 • 19:50 - Документален филм
 • 20:40 - Информационна емисия
 • 20:50 - Документален филм
 • 21:40 - Информационна емисия
 • 21:50 - Научно-популярен филм
 • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"