2019.01.23
сряда
15:31
КАБЕЛНА И ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИЗИЯ
 
НОВИНИ ОТ РАЙОНА НА СРЕДНОГОРИЕТО
ВИЖ РЕГИОНАЛНИТЕ
ПРЕДИ НАЦИОНАЛНИТЕ НОВИНИ
7 години без шалшиви новини 7 години без шалшиви новини
Местни и регионални новини
ОбС-Пирдоп взе важни решения за болницата

ОбС-Пирдоп взе важни решения за болницата

На 31 май ОбС-Пирдоп проведе редовно заседание. Разгледани бяха въпроси от местен характер в дневен ред от 8 точки. Съветници и граждани отправиха питания към кмета на община Пирдоп, които касаеха рязането на опасни дървета, опасни кръстовища в града и други.

Съветниците взеха важни решения, свързани с дейността на МБАЛ-Пирдоп. Те упълномощиха кмета Ангел Геров за участието му в предстоящото Общо събрание на акционерите на болницата. Той беше упълномощен да гласува на общото събрание по следния начин: да се приеме годишния доклад на Съвета на директорите за дейността през 2017 година; да се приеме одитирания финансов отчет на дружеството за 2017 година; с реализираните печалби да се покрият натрупани стари загуби; да не се освобождават от отговорност членовете на Съвета на директорите; да се избере Радка Маринова за одитор на дружеството; да се освободи Маргарита Гетова като член на Съвета на директорите поради молба за освобождаване; да се изплатят месечни възнаграждения за временно изпълняващия длъжността изп. директор в размер на 1 средна брутна работна заплата в дружеството; да се избере д-р Юлия Илиева за нов член на Съвета на директорите.

Общинските съветници приеха още годишния общински план за развитие на социалните услуги; взеха решение за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд; утвърдиха задания за изработване на ПУП-ове и определиха условия за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост.

Пълен запис от заседанието на ОбС-Пирдоп може да бъде гледано на 2 юни, събота, от 17 часа, повторението му е на 3 юни, неделя, от 19 часа или на интернет платформата на медията.

Последна редакция на: Няма
Добавена от: Александър Илиев - Сандото
Дата: 2018-06-01 16:53
Източник: Средногорие - Медия
Автор:
ИЗБОР НА НОВИНИ ПО ОБЩИНИ
Реклама
sm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-banner
Излъчени предавания
Информационни емисии
Facebook
 

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"