ОбС-Златица отложи приемането на бюджета

2019-02-05 16:46
 

Общинският съвет в Златица проведе извънредно заседание с дневен ред от 5 точки. Заседанието се състоя на 4 февруари в малката зала на читалището. Присъстваха всички общински съветници.

Най-важната точка в дневния ред беше за приемането на бюджета на общината за 2019 година. Кметът Магдалена Иванова изложи пред присъстващите основните параметри на новия бюджет като се оплака, че той е по-малък с около 300 хил.лева заради намалена държавна субсидия. Тя отчете още, че новият бюджет предвижда ръст в делегираните дейности по образование. Представени бяха цифри и дейности, които се предвиждат за изпълнение през новата година.

Председателят на ОбС-Златица Димитринка Савовска предложи приемането на бюджета да бъде отложено. Тя се мотивира, че очаква писмо от Министерство на финансите по зададен от нея въпрос. Общинските съветници приеха предложението й и отложиха приемането на новия бюджет.

ОбС-Златица прие годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост; даде съгласие за съвместно възлагане на процедура по ЗОП за обществен превоз и се съгласи за временно предоставяне на имот за ползване, който представлява мера/пасище в с.Петрич.

 

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 17:00 - Начало на програмата
 • 17:01 - Игрален филм
 • 18:40 - Информационна емисия
 • 18:50 - Документален филм
 • 19:40 - Информационна емисия
 • 19:50 - Научно-популярен филм
 • 20:40 - Информационна емисия
 • 20:50 - Документален филм
 • 21:40 - Информационна емисия
 • 21:50 - Музикална тема
 • 22:00 - Край на програма

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"