2018.12.18
вторник
22:02
КАБЕЛНА И ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИЗИЯ
 
НОВИНИ ОТ РАЙОНА НА СРЕДНОГОРИЕТО
ВИЖ РЕГИОНАЛНИТЕ
ПРЕДИ НАЦИОНАЛНИТЕ НОВИНИ
7 години без шалшиви новини 7 години без шалшиви новини
Местни и регионални новини
ОИЦ проведе информационна среща в Чавдар

ОИЦ проведе информационна среща в Чавдар

Екипът на ОИЦ-София проведе информационна среща в Община Чавдар, на която разясни условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по европейските програми. Участие в събитието взеха представители на местната администрация, на образователните и културни институции, медии.  

Най-голям интерес присъстващите проявиха към предстоящите мерки от Програма за развитие на селските райони, в чийто обхват попада Община Чавдар. По мярка 7.2 ще се финансират дейности, свързани с реконструкция на уличната мрежа, образователна инфраструктура, енергийна ефективност на общински сгради, за обновяване на обществени зелени площи и изграждане на малка по размер спортна инфраструктура.  

Част от присъстващите споделиха намеренията си да стартират собствен бизнес. С тях бяха обсъдени възможностите, които дава мярка 6.4.1, която, съгласно последните промени, ще се отвори за подаване на проектни предложения в периода април-юни 2018 г., а безвъзмездната финансова помощ  ще е в размер на 50%. Ще могат да кандидатстват земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

По време на срещата бяха представени и останалите възможности за проектни предложения, които се очаква да бъдат отворени за кандидатстване до края на 2017 г.

Последна редакция на: Няма
Добавена от: Иванка Господинова
Дата: 2017-11-10 17:25
Източник: Средногорие - Медия
Автор:
ИЗБОР НА НОВИНИ ПО ОБЩИНИ
Реклама
sm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-bannersm-banner
Излъчени предавания
Информационни емисии
Facebook
 

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"