2019.08.25
неделя
00:50
КАБЕЛНА И ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИЗИЯ
 
НОВИНИ ОТ РАЙОНА НА СРЕДНОГОРИЕТО
ВИЖ РЕГИОНАЛНИТЕ
ПРЕДИ НАЦИОНАЛНИТЕ НОВИНИ
7 години без шалшиви новини 7 години без шалшиви новини
Местни и регионални новини
Предприятията публикуват годишните си финансови отчети

Предприятията публикуват годишните си финансови отчети

Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството в срок до 30 юни на следващата година, предприятията с изключение на тези които не са осъществявали дейност през отчетния период, публикуват годишния си финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади.

За целта всички търговци по смисъла на Търговския закон, които са осъществявали дейност през отчетния период, заявяват за вписване и представят за обявяване годишните отчети в търговския регистър.

До 30 юни 2019 г. годишните финансови отчети за 2018 г. следва да се представят за обявяване в Агенция по вписванията.

Юридическите лица с нестопанска цел следва да заявят за обявяване на годишен финансов отчет в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията в срок до 30 юни на следващата година.

Глобата за непубликувалите финансовите си отчети е в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, но не по-малко от 200 лв.

Последна редакция на: Няма
Добавена от: Александър Илиев - Сандото
Дата: 2019-06-12 16:42
Източник: Средногорие - Медия
Автор:
 

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"