Проведе се редовно заседание на ОбС-Пирдоп

 

На 30 юли се проведе редовно заседание на ОбС-Пирдоп. Присъстваха всички общински съветници, които разгледаха 18 точки в дневен ред. В питанията към кмета съветници зададоха въпроси за поставената бариера пред частна сграда в центъра, за сверяване на часовника в градинката срещу началното училище, за водното огледало и чистотата в Градската градина, за собствеността на земята под яз.Душанци и спора с „Аурубис“ и други.

ОбС-Пирдоп прие отчетите за дейността през 2019 година на читалищата „Напредък“ и „Светлина“, прие отчета на бюджета на община Пирдоп за 2019 година заедно с приложенията му, прие отчета за състоянието на общинския дълг, даде съгласие СУ „Саво Савов“ и НУ „Тодор Влайков“ да бъдат включени в списъка на средищните училища, даде съгласие за промяна в броя на учебните паралелки в СУ „Саво Савов“ за учебната 2020-2021 година. Общинските съветници дадоха съгласие за провеждане на публични търгове за продажба на УПИ-та южно от сградата на болницата, дадоха съгласие за отдаване под наем на общинска сграда – бикарник и земеделски земи. Взеха и други решения.

Пълният запис от редовното заседание може да бъде гледано чрез телевизионната програма на „Средногорие Медия“ в събота от 17:00 часа и повторението му в неделя от 19:00 часа.

Публикувана на: 2020-07-31
Добавена от: Александър Илиев - Сандото
Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


  • 17:00 - Начало на програмата
  • 17:01 - Игрален Филм
  • 19:00 - Игрален Филм
  • 20:30 - Игрален Филм
  • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"