На 10 август се състоя традиционната регулярна среща на ръководството на „Дънди Прешъс Металс Челопеч” с местните медии от района на Средногорието. Поради извънредните епидемични мерки в страната, срещата се проведе на открито - в парк „Корминеш” край Челопеч - при спазване на всички изисквания срещу разпространението на Ковид-19.

От страна на рудничната компания присъства изпълнителният директор Илия Гърков, Цветомир Велков – оперативен директор, Ирена Цакова - директор „Разрешителни и правни дейности” и Гергана Тодорова - специалист „Връзки с обществеността“.

Срещата започна с отчитането на добри производствени резултати през изтеклото второ тримесечие на тази година. В Челопеч са добити и преработени планираните количества руда. Има увеличение на добива на пиритен концентрат. Близо година след откриването на рудник „Ада тепе” в Крумовград, са постигнати всички показатели, добити са планираните количества като процесът на работа там е изпреварил планираното време.

Гърков съобщи, че поради промяна в закона за полезните изкопаеми всички разрешителни за бъдещи проучвателни дейности ще бъдат издавани от държавните институции. Компанията работи по оптимизиране на разходите за електроенергия и свежа вода. В тази връзка Гърков съобщи още, че компанията е в процес на проучване на проекти за изграждане на ВЕИ централи, но с по-малък капацитет предвид по-малкото им потребление на електроенергия сравнено с други производства в района. Пред медиите бяха отбелязани взетите мерки срещу разпространението на коронавируса, мерките за безопасност, предприетите инициативи както в производтвото, така и в екологията, човешките ресурси, обществото, здравеопазването. Второто тримесечие на годината в компанията е с фокус здраве и безопасност. Проведени са всички профилактични прегледи на служителите. Компанията подпомага здравните заведения – болниците и спешните центрове, на територията на Средногорието и Крумовград в борбата им с Ковид-19. Продължават инвестициите и в образованието – в професионалното училище в Златица, което подготвя кадри за едрия бизнес в Средногорието чрез дуалното обучение. Подготвя се програма за подкрепа на малкия бизнес в района на Средногорието чрез Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес на компанията, какъвто вече работи в Крумовград.

На срещата бяха отбелязани и тенденциите в развитието на минната индустрия и пазари в световен мащаб.

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


  • 17:00 - Начало на програмата
  • 17:01 - Игрален Филм
  • 19:00 - Игрален Филм
  • 20:30 - Игрален Филм
  • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"