Селата Църквище и Карлиево са внесли уведомителни писма от инициативни комитети, с които са поискали провеждане на референдуми за отделянето им от община Златица и преминаването им към община Челопеч, това стана ясно по време на редовно заседание на ОбС-Златица, което се проведе на 20 август.

Председателят на ОбС-Златица Димитринка Савовска обяви, че в деловодството на общината са постъпили писма без посочени мотиви от инициативните комитети от двете села. Обявено беше, че в момента се събират подписки за намерението на жителите на двете села. Цветелин Кънчев предложи да се проведат срещи с местните общности като се търси диалог по въпроса. Стоян Шиеков предположи, че община Челопеч иска да ги отдели от община Златица за да може да се възползва от землищата им във връзка със свои проекти. Съветник Стоян Генов предложи да се състави нарочна комисия, която да осъществи контакт с инициативните комитети. Общински съветници изказаха мнения, че отделянето на селата ще доведе до огромни допълнителни разходи за жителите им - промени в лични документи, нотариални актове, скици от кадастър и много други.

По време на заседнието на ОбС-Златица беше дадена думата на о.з. полковник Ангел Тюфекчиев, който е председател на Военния съюз. Той обвини бившия си съратник и представител на съюза за Златица о.з.полк.Тодор Чомпалов в присвояване на финансови средства, измами от името на съюза, злоупотреби и други. Той обясни, че всичко това е довело до изключването му от Военния съюз.

На свой ред Тодор Чомпалов се защити от нападките и обяви, че не познава "по-долен човек" от Ангел Тюфекчиев. Скандалът между двамата по-късно се пренесе извън залата за заседания.

Общинските съветници актуализираха програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, разрешиха продажбата на поземлен имот в с.Петрич на собствениците на законна сграда върху него, упълномощиха кмета Магдалена Иванова да издаде "запис на заповед" за 661 хил.лева в полза на ОП "Околна среда" във връзка с авансови плащания по проект за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на депото за ТБО, одобриха 15 хил.лева за закупуване на употребяван автомобил за социалния патронаж, дадоха съгласие за включване на СУ "Св. Паисий Хилендарски" в списъка на средищните училища.

ОбС-Златица разгледа и други въпроси от дневния ред.

Независимо, че "Средногорие Медия" е в годишен отпуск, телевизията ще излъчи запис от проведеното заседание на ОбС-Златица на 24.08.2019г от 17:00 часа и на 25.08.2019г от 19:00 часа.

Добавена от: Александър Илиев - Сандото Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


  • 17:00 - Начало на програмата
  • 17:01 - Игрален Филм
  • 19:00 - Игрален Филм
  • 20:30 - Игрален Филм
  • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"