Съветниците на Пирдоп заседаваха редовно

 

На 28 април се проведе редовно заседание на ОбС-Пирдоп. В дневния ред бяха включени за разглеждане 6 точки. Съветниците приеха годишния финансов отчет и годишен доклад за дейността на „Медицински център I-Пирдоп” за 2020 г., представен от управителя д-р Пламен Стоянов. Стана ясно, че центърът е на загуба с близо 25 хиляди лева. ОбС-Пирдоп прие и годишния доклад за дейността на общинската фирма „ Пролет” през 2020 г., представен от Мария Минчева. Съветниците гласуваха въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца на територията на община Пирдоп. Основната цел за това е освобождаване на родителите от закупуването на задължителните учебни материали. На децата, родени през 2017 година ще бъде осигурено безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти в общинските детски градини за учебната 2021-2022 година. Средствата за закупуване ще бъдат осигурени от държавата и ще са само за общините, въвели задължителната подготовка за 4-годишните деца. Начинът на обучение и програмата, по която учат децата, няма да бъде променяна. В точка „други“ за пореден път влезе казусът със собствеността на земята под язовир Душанци. Съветниците гласуваха решение, с което възлагат на кмета на община Пирдоп Ангел Геров да изиска от съда спиране на делото до приключване на предполагаемо разследване от страна на ДАНС и прокуратурата на процесна сделка. Съветниците отказаха през това време сключване на извънсъдебно споразумение. Съветниците решиха още да се заведе дело срещу Басейнова дирекция – Източнобеломорски район относно издаденото разрешително за водоползване от язовира.

Съветниците също възложиха на кмета да бъдат направени замервания на отстоянията от мощности и обекти на „Аурубис“ до водохващането, резервоарите и пречиствателната станция за питейни води на Пирдоп. Резултатите ще бъдат представени на съветниците на следващо заседание.

Пълен запис от заседанието на ОбС-Пирдоп може да гледате в събота – 1 май, от 17:00 часа и в неделя – 2 май, от 19:00 часа по „Средногорие Медия” или на интернет платформата на медията.

Публикувана на: 2021-04-29
Добавена от: Александър Илиев - Сандото
Източник: Средногорие - Медия

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 17:00 - Начало на програмата
 • 17:01 - Документален филм
 • 17:50 - Научно-популярен филм
 • 18:40 - Информационна емисия
 • 18:50 - Документален филм
 • 19:40 - Информационна емисия
 • 19:50 - Документален филм
 • 20:40 - Информационна емисия
 • 20:50 - Документален филм
 • 21:40 - Информационна емисия
 • 21:50 - Документален филм
 • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"